Hukuk Büromuz

Bayırlı & Muratoğlu Hukuk Bürosu (“BM Hukuk Bürosu”) İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Av. Elif Tezcan Bayırlı ve Av. P. Şila Muratoğlu tarafından kurulmuştur.

Geniş deneyim sahibi iki uzman ortak tarafından butik bir hukuk bürosu olarak kurulan ve donanımlı harici danışmanlarla da işbirliği içerisinde çalışan BM Hukuk Bürosu’nun felsefesi müvekkilerin ticari hedeflerine ulaşmaları konusunda güçlü bir destek ile müvekkilerine verimli, özenli ve zamanında hizmet sağlama odaklıdır. BM Hukuk Bürosu geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteren çeşitli yerli ve yabancı müvekkilere Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde hukuki müşavirlik hizmetleri vermekle birlikte, uluslararası organizasyonlarının projelerinde de varlık göstermektedir. IFC – The World Bank (Dünya Bankası)’ın “Doing Business Projesi”ne yapmış olduğu katkılardan dolayı üç yıllık ortaklığına ithafen “The Doing Business Award” ödülüne layık görülmüştür.

BM Hukuk Bürosu’nun hukuki hizmet kapsamı özellikle aşağıda kısaca belirtilen profesyonel uzmanlık alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır:

Aşağıdaki mevzuat dallarına dair her türlü görüş ve danışmanlık verilmesi;

 • Ticaret Hukuku,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Fikri Mülkiyet Hakları Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • Gayrımenkul Hukuku,
 • Medeni Hukuk,
 • Borçlar Hukuku,
 • Sigorta Mevzuatı,
 • İlaç Mevzuatı,
 • Çevre Mevzuatı,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı,
 • Gayrımenkul Kiraları Mevzuatı,
 • Nakliyat Mevzuatı ve diğer mevzuat dalları.

Her türlü sözleşme ve yasal belge hazırlığı, müzakeresi ile mevcut sözleşmeler ve evraklarla ilgili hukuki görüş verilmesi;

Şirket birleşmeleri ve hisse devirleri ile ilgili tüm hukuki işlemlerin yapılması, hissedarlar, hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ve yeddi-emin sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, hisse rehin sözleşmeleri ve işlemin nevi ve kapsamı uyarınca gerekli olabilecek diğer ticari sözleşmeler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın projeyle ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve rekabet kurulu izninin alınması, hisselerin fiilen devredilmesi, şirket yöneticilerinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere yapısal kapanış işlemlerinin tamamlanması;

Birleşme & Devralma işlemleri ile ilgili olarak satıcı taraf için “Bilgi Odası” (“Data Room”) veya alıcı taraf için “Hukuki Denetim Raporu” (“Legal Due Diligence Report”) hazırlanması;

Şüpheli alacakların yapılandırılması, alacakların temliki ve diğer teminat ve takyidatların tesisi;

Finansal yapılandırma;

Şirketlerin, şubelerin, irtibat bürolarının kuruluş ve tasfiyesine ilişkin hukuki işlemlerin yapılması;

Şirketlerin faaliyet alanlarına ilişkin olarak dağıtım sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, çalışanlar ve yöneticiler için iş akitleri gibi çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve bunlarla ilgili hukuki görüş verilmesi;

Şirketlerin olağan işleyişine ilişkin genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, imza sirkülerleri, sermaye artışları ve ana sözleşme tadilleri hazırlıklarının yapılması;

İhtilaf çözümü;

Her türlü hukuki dokümanın Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde tercümesi.

 

BM Hukuk Bürosu Profesyonel Üyelikleri:

 • All Lawyers Rehberi
 • Gerson Lehrman Group Rehberi
 • International Law Office Rehberi
 • Law Firm Rehberi
 • Legal Menu Rehberi